BRIEF: I dette prosjektet jobbet vi med klienten Hillbilly Husky, som driver hundesleder ved Geilo. Hillbilly Husky skal bli den mest attraktive hundeslede virksomheten for norske og internasjonale kunder.

Det skal utvikles en logo og en nettside. Nettsiden skal være optimalisert for søkemotorer og deling i sosiale medier.LØSNING: Den nye logoen og nettsiden hever troverdigheten og attraktiviteten til Hillbilly Husky. Nettsiden er enkel, brukervennlig og oppfattes som troverdig. Logoen er laget i sammarbeid med klienten. Den uttrykker eventyrlyst og aktivitet på en moderne og enkelt måte. Nettsiden er kodet slik at den er responsiv i forhold til skjermen den vises på. Det er også tatt hensyn til universell utforming og Open graph.