BRIEF: I dette prosjektet jobbet vi med oppdragsgiveren NorAfriends, som er en frivillig veldedighetsorganisasjon. De bidrar til utvikling av skoler og landsbyer i Afrika.

Oppdraget gikk ut på å skape en sterk visuell identitet, webside og annet materiale som brosjyrer og presentasjoner. Det skal utvikles strategi, visuell identitet og en markedsføringsplan.LØSNING: NorAfriends nye identitet hever troverdigheten til organisasjonen. Designet er profesjonelt, tydelig og moderne. Logoen er utviklet gjennom en god kreativ prosess og planlegging.

Det negative rommet i trekantene danner bokstavene N og A for Norge og Afrika. Trekantene er også et symbol på byggeklosser. NorAfriends bygger skoler og byggeklossene symboliserer dette arbeidet. Logoen er enkel og lett å kjenne igjen samtidig har den et lekent og moderne uttrykk.

Den visuelle identiteten appellerer godt til den utvalgte målgruppen som er studenter. I tillegg skiller designet seg fra konkurrentene med sitt unike fargebruk og sine visuelle elementer. Designet gjenspeiler organisasjonen og illustrerer arbeidet deres på en ærlig og direkte måte.