BRIEF: SailLogic tilbyr regatta-events og konsultering om seiling. SailLogic ville gjøre det tydelig hvilke tjenesten dem har å tilby innenfor hvert av disse feltene. SailLogic fungerer som et knytepunkt og konsultering om bruk av seiling i markedsføring av din bedrift, og ville ha en nettside som kan vises fram for å gjøre det tydlig hva SailLogic gjør. Det ble utviklet en nettside sammen med iconer, symboler og illustrasjoner. Nettsiden er responsiv og optimalisert for søkemotorer.LØSNING: Nettsiden gir en god oversikt over de to hovedtjenestene SailLogic tilbyr i et moderne design som oppfattes spennende og troverdig. Nettsiden er kodet slik at den er responsiv i forhold til skjermen den vises på. Det er også tatt hensyn til universell utforming og Open graph.