WAYS


PROSJEKTTYPE: INDIVIDUELT
VERKTØY: PHOTOSHOP CC, ILLUSTRATOR CC, INDESIGN CC
FORM: STRATEGI, IDENTITET & WEBDESIGN
ARBEID GJORT SOM ANSATT I WAYS

LINK TIL NETTSIDE

BRIEF: Ways er et selskap som utvikler apper, webløsninger og andre digitale løsninger. De største utfordringene for Ways var å være synlige og fremstå som en seriøs aktør i bransjen. Det var også et ønske at Ways skulle stå igjen med en identitet som dem kunne se seg selv i og føle eierskap over.LØSNING: Målet med identiteten er at Ways skal oppfattes som spennende, troverdig og kreativ, med et moderne design og tydlig kommunikasjon. Ways jobber med å virkeliggjøre kundens prosjekt fra ida til ferdig produkt. For å komme seg dit må Ways sammen med kunden jobbe seg frem til best mulig løsning. Ways fungerer som en veiviser og hjelper. Derav pilen som element og symbol som fører kunden/prosjektet opp og fram. Som ansatt i Ways utviklet jeg strategi og konsept som førte til en visuell identitet som Ways kan vokse i.